Αβακούμ γ' 17-19//Ο Κύριος να ανοίγει τα πνευματικά σου μάτια και να περπατάς δια της πίστεως

  • Γιώργος Βενέρης
    29 Aug 2021
    Κω
arrow_drop_up