Σαμουήλ .Α 15:22 & Κατά Λουκά 11:14-23

arrow_drop_up