Κατα Λουκάν Ευαγγέλιο κεφ. ι' εδαφ 25-37

arrow_drop_up