Ιώβ 33(λγ') 14-17 & Αποκάλυψις Ιωάννου 3(γ') 14-22

arrow_drop_up