Ά Βασιλέων ι' 1-13 & κατά Λουκάν ια' 27-36

arrow_drop_up