Χρονικών,Α 11:10-23 & Εφεσίους 6:10-23

arrow_drop_up