Α' Προς Κορινθίους κεφ. 2 (β') 6-13

arrow_drop_up