Ησαΐας κεφ. 66 (ξς') 1-3 & Κατά Λουκάν κεφ. 17 (ιζ') 11-16

arrow_drop_up