Α' Προς Κορινθίους κεφ. 1 (α') 26-31

arrow_drop_up