Ιωβ Κεφ 22 (κβ') & Κατά Ιωάννην κεφ 8(η')2-12

arrow_drop_up