Ησαΐας κεφ 5(e') & Κατά Ιωάννην κεφ 15(ιε')

arrow_drop_up