Αββακούμ κεφ 2(β')1-4 & Προς Ρωμαίους κεφ 1(α') 16-23

arrow_drop_up