Λουκάν α' 26-38 «Θέσε τον εαυτό σου στην υπηρεσία του Κυρίου και μη φοβάσαι τίποτα»

arrow_drop_up