Ησαΐας 51:1-8 & Κατά Ιωάννη 12:20-3

arrow_drop_up