Παροιμίες γ' 27 & Κατά Μάρκον ε' 22-23, 35-36//Σήμερα ο Ιησούς έρχεται να σου πει Μη...

  • Γιώργος Βενέρης
    18 Oct 2020
    Κω
arrow_drop_up