κατά Ματθαίον η' 1-4 «Έλαβε θεραπεία απέναντι στο νόμο και στα κοινωνικώς ισχύοντα»

arrow_drop_up