Ιωάννου Α΄ ε΄ 13-15 - "Ο Κύριος ακούει και βλέπει"

arrow_drop_up