Κατά Ματθαίον κεφ.: ιδ´, εδ.: 13-33 - "Με κόπο το έργο του Θεού"

arrow_drop_up