Σαμουήλ Β' κγ' 1-5 «Πως ο λόγος του θα έρχεται στην γλώσσα σου»

arrow_drop_up