Ησαΐας ξς΄ 1-11 - "Στους ταπεινούς επιβλέπει ο Θεός"

arrow_drop_up