Πράξεις ιβ΄ 13-17 - "Σπλάχνα για αυτούς που χάνονται"

arrow_drop_up