Κατά Ματθαίον 15:29-39, 16:1-12 - Το έργο του Χριστού στη ζωή μας είναι το μεγαλύτερο σημείο της πίστης μας

arrow_drop_up