προς Ρωμαίους επιστολή ιβ΄ [12] 14-16

arrow_drop_up