προς Ρωμαίους επιστολή ιβ΄ [12] 12-13

arrow_drop_up