Ψαλμός ρλη΄ [138] και από το κατά Ματθαίον ιε΄ [15] 21-31

arrow_drop_up