προς Ρωμαίους επιστολή ιβ΄[12] 9-13

arrow_drop_up