Ψαλμός ρκς'[126] και Πράξεις ιβ'[12]

arrow_drop_up