Δανιήλ ζ' 19-28 «Ο καιρός έφθασε και οι άγιοι έλαβον την βασιλείαν»

arrow_drop_up