κατά Μάρκον κεφ. ιγ'[13]:33-37, Να κάνουμε καταθέσεις στην Τράπεζα Πίστεως

arrow_drop_up