Έξοδος ια' 1-10 & ιβ' 1-13 & ιβ' 21-23

arrow_drop_up