Ησαΐας κς΄ 20 - "Μένουμε σπίτι καλυμμένοι με το αίμα του Χριστού"

arrow_drop_up