Δανιήλ θ΄ 1-19 - "Συγχώρησον Κύριε διότι ημαρτήσαμεν εις σε"

arrow_drop_up