Πράξεις ε' 40-42 «Πρέπει να πειθαρχώμεν εις τον Θεόν μάλλον παρά εις τους ανθρώπους»

arrow_drop_up