προς Ρωμαίους επιστολή ι΄ [10] 14-21

arrow_drop_up