Κατά Ιωάννην 6:1-21 - Να είσαι ευγνώμων στα λίγα και τότε ο Θεός τα πολλαπλασιάζει

arrow_drop_up