Ρουθ β' 1-12 & Πράξεις θ' 36-43 // Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρά Κυρίου του Θεού σου

  • Γιώργος Βενέρης
    23 Feb 2020
    Κω
arrow_drop_up