πρός Φιλιππησίους α' 27-31 & β' 1-16

arrow_drop_up