προς Ρωμαίους επιστολή η΄ [8] 18-25, Προς Ρωμαίους (18ο Μάθημα)

arrow_drop_up