Ψαλμός ϟα' [91] 1-16 & Λουκάν ιγ΄[13] 22-35, "Ο Κύριος θα σου ανοίξει την πόρτα αν του την ανοίξεις εσύ πρώτα"

arrow_drop_up