Ρωμαίους επιστολή η΄ [8] 12-24, Προς Ρωμαίους (17ο Μάθημα)

arrow_drop_up