Έξοδος 32:1-35 - Όσοι είμαστε του Κυρίου ας πράττουμε τον γεγραμένο λόγο Του, και ας πλησιάσουμε Αυτόν

  • Δημήτρης Φωτόπουλος
    19 Jan 2020
    Σίδνεϊ
arrow_drop_up