Ζαχαρία ε΄ [5] και από τις Πράξεις των Αποστόλων ι΄ [10] 1-2 & 34-48

arrow_drop_up