κατα Λουκάν α΄ 11-18 & α΄ 26-34 & β΄ 8-14

arrow_drop_up