Κατά Λουκάν η΄ 1-18 - "Να φέρουμε καρπό"

arrow_drop_up