Παροιμίαι ς΄ 20-23 - "Φύλαξε την εντολή για την ωφέλεια σου"

arrow_drop_up