Θεσσαλία

43:44

Βασιλέων Β' στ' [6]

45:45

Χρονικών Β' στ΄[6] 34-42

46:02

Αποκάλυψις α΄[1] 4-8

17:44

Ψαλμοί λβ'

 
arrow_drop_up