Γλυφάδα

47:54

Κατά Λουκά, δ'14-32, 904

43:05

Βασιλέων Α', γ'4-28, 330

50:01

Γένεσις, ια'1, 9, Χωρίς την συ

47:09

Α' Πέτρου, ε' 5-9, 1077

41:11

Κατά Λουκάν, κβ'21, 929

42:23

Κατά Ματθαίον, κβ'1-22, 869

51:10

Επιστολή Ιακώβου, β'14, 1071,

59:32

Ημέρα Αγίου Πνεύματος

1:00:15

Κατά Λουκάν η'42 (911)

33:08

Κατά Ματθαίον κβ'1 (869)

16:14

Ιωνάς β'3 (818)

41:56

Κατά Ματθαίον, ιγ'24, 860

1:11:24

Δανιήλ ς' (792)

46:27

Επιστολή Ιακώβου, α'17-25, 107

42:33

Μυνήματα Νέων

48:32

Βασιλέων Α', ιθ'1-21, 352

33:49

Βασιλέων Α', γ'4-28, 330

52:19

Πράξεις ε'17 (965), Όταν σ

52:58

Επιστολή Ιακώβου, α'3, 1070

51:54

Λευιτικό, ις'1-22 & θ'22-ι'2,

20:10

Κατά Λουκάν, ιη1-8, 923

45:35

Τιμόθεον Β', γ'10, 1055, Στην

46:26

Δανιήλ, ς'1-28, 792

32:59

Πράξεις, ις'19, 979, Ξαφνικά ό

16:00

Ψαλμοί, ρκα'1, 575, Μη φοβού,

23:16

Ψαλμοί, νς'1&13, 538

15:20

Πέτρου Β', ε'8-14, 1077

 
arrow_drop_up