Γλυφάδα

30:33
1:07:56

Ιεζεκιήλ λζ' 1

41:54

Ρουθ α'1 (260)

44:32

Προς Θεσσαλονικείς A' α’9

44:42

Κατά Ιωάννην κ’1-20 (957)

48:30

Ιερεμίας κθ' 1

29:53

Πράξεις θ' 1

29:58

Ομολογία Πίστεως

43:12

Προς Θεσσαλονικείς Α' β' 9

43:12

Κατά Ιωάννην ιβ’20-43 (949

39:52

Γένεσις ς'6 (5)

40:06

Κατά Ιωάννην ιβ'20 (949)

46:33

Προς Θεσσαλονικείς Α' β' 8

40:47

Βασιλέων Α' ιβ'26 (344)

34:33

Εσθήρ γ’1 (479)

29:56

Κατά Ιωάννην κα'1 (958)

46:05

Προς Θεσσαλονικείς Α' β' 8

46:27

Προς Εβραίους ι'32 (1066)

29:02

Κατά Ματθαίον θ’18 (855)

42:07

Ψαλμοί ρς'1 (564)

21:44

Κατά Ματθαίον ιε’1-20 (862)

27:32

Προς Εφεσίους δ'1 (1035)

42:05

Προς Θεσσαλονικείς Α΄ α'6 (1

45:34

Δευτερονόμιον ς’ 1-19 (179

48:46

Ιησούς του Ναυή θ’1 (218)

25:02

Πράξεις κζ'1 (990)

15:22

Ψαλμοί λβ’1 (526)

34:39

Κατά Ματθαίον ιη’15 (865)

 
arrow_drop_up