/ Γλυφάδα

Γλυφάδα

40:31

Κατά Ματθαίον ιη΄ 10-35 (865-866)

55:19

Πράξεις α1-5 (960), β'34-37, 41-42 (962), θ'31 (970), ις'4 (978), Κατά

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος
 • Γλυφάδα

 • 22 Νοεμβρίου 2023
40:19

Κατά Ματθαίον κα’ 23-κβ’ 14 (868-870)

58:00

Κατά Ματθαίον κβ΄1-14 (869)

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος
 • Γλυφάδα

 • 19 Νοεμβρίου 2023
48:36

Κατά Λουκάν ε’1-11 (905-6)

 • Λευτέρης Τσοχαλής
 • Γλυφάδα

 • 17 Νοεμβρίου 2023
52:14

Προς Φιλήμονα 14-25 (1059)

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος
 • Γλυφάδα

 • 15 Νοεμβρίου 2023
41:59

Κατά Λουκάν ιβ'22-40 (917-8)

 • Δημήτρης Μιχάλης
 • Γλυφάδα

 • 13 Νοεμβρίου 2023
57:47

Αγγαίος β'4-9 & α'3-12 (832)

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος
 • Γλυφάδα

 • 12 Νοεμβρίου 2023
45:31

Προς Φιλήμονα 14-16 (1059)

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος
 • Γλυφάδα

 • 08 Νοεμβρίου 2023
41:49

Πράξεις γ’1-13 (962-3)

 • Γιώργος Κατσούλας
 • Γλυφάδα

 • 06 Νοεμβρίου 2023
1:05:37

Κατά Ιωάννην δ΄1-42 (937-8)

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος
 • Γλυφάδα

 • 05 Νοεμβρίου 2023
43:18
44:23

Επιστολή προς Φιλήμονα 8-11 (14) (1059)

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος
 • Γλυφάδα

 • 01 Νοεμβρίου 2023
38:51

Κατά Ματθαίον ζ΄ 7-29 (852-3)

23:40

Προς Τιμόθεον Α' ς'6 (1053)

19:27

Κατά Ιωάννην β΄13-25 (935)

 • Πασχάλης Πρέντι
 • Γλυφάδα

 • 27 Οκτωβρίου 2023
1:07:16

Επιστολή προς Φιλήμονα 1-7 (1059)

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος
 • Γλυφάδα

 • 25 Οκτωβρίου 2023
48:21

Μηνύματα Αδελφών

 • Μηνύματα Αδελφών
 • Γλυφάδα

 • 23 Οκτωβρίου 2023
1:00:19

Ιώβ α'7 (485)

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος
 • Γλυφάδα

 • 22 Οκτωβρίου 2023
50:27

Γένεσις γ'1-15 (3)

 • Μιχάλης Παπανικολάου
 • Γλυφάδα

 • 20 Οκτωβρίου 0223
44:36

Προς Τιμόθεον Α', δ'6, 1052

 • Κώστας Δραγκιώτης
 • Γλυφάδα

 • 16 Οκτωβρίου 2023
45:31

Ησαΐας, να'1-8, 659

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος
 • Γλυφάδα

 • 15 Οκτωβρίου 2023
44:52

Πέτρου Β’ α' (1077-8)

 • Κώστας Κονδύλης
 • Γλυφάδα

 • 13 Οκτωβρίου 2023
43:38

Αποκάλυψις Ιωάννου κα'1-27 (1100)

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος
 • Γλυφάδα

 • 11 Οκτωβρίου 2023
51:54

Προς Θεσσαλονικείς Α' γ'16-18 (1048)

 • Λευτέρης Τσοχαλής
 • Γλυφάδα

 • 09 Οκτωβρίου 2023
56:00

Αβδιού α'16-18 (817)

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος
 • Γλυφάδα

 • 08 Οκτωβρίου 2023
arrow_drop_up