Γλυφάδα

43:32

Κατά Λουκάν ς΄ 12-19 (9

46:47

Προς Φιλιππησίους α’ 27 (1

44:48

Ιερεμίας ιη΄ 1 (688)

43:49

Κατά Ματθαίον ι΄ 32 (856)

39:38

Νεεμίας δ'1 (466)

13:16

Δανιήλ ς΄ 4-16 (792)

32:41

{Σαμουήλ Β' ιε'23 (313)}

38:58

Κατά Ιωάννην ια΄ 1-46 (947)

48:50

{Κατά Ματθαίον δ΄ 17 (849)

45:56

Προς Κολοσσαείς β' 9 (1042)

38:36

Προς Θεσσαλονικείς Α' β'1 (

35:21

Γένεσις κη΄10-22 (27)

39:12

Κατά Ιωάννην ιβ΄1 (949)

44:18

Κατά Μάρκον ε'1 (883)

15:44

Κατά Λουκάν ε'1 (905)

50:19

Προς Θεσσαλονικείς Α' β'3 (104

56:19

Προς Κολοσσαείς γ'1 (1043)

34:15

Ιώβ κβ’21 (499)

41:16

Χρονικών Β' ιδ'1 (430)

42:27

Κατα Ιωάννην ς' 14-33 (940)

46:10

Προς Κορινθίους Β' α'3 (1020

41:31

Κατά Λουκάν ιζ΄ 11-19 (923)

25:06

Ησαΐας νε' 1

35:14

Βασιλέων Β' ς΄ & ζ΄ 24

49:51

Κατά Ιωάννην ε'1 (938)

44:20

Προς Θεσσαλονικείς Α' β'1 (104

41:41

Κατά Ματθαίον, κγ΄ 29-39 (8

27:31

Κριταί ς΄ 11 (241)

 
arrow_drop_up