Γλυφάδα

54:39

Ιώβ μβ'1 (512)

45:30

Ψαλμός ρκβ΄1 (575)

40:51

Έσδρας γ'1-8 (455)

18:27

Γενεσις μα'50-52 (42)

42:39

Ψαλμοί κζ'1-7 (524)

31:56

Ομολογία Πίστεως

49:16

Ομολογία Πίστεως

49:53

Προς Θεσσαλονικείς Β'' γ'1-4

47:43

Δευτερονόμιον λδ'1-12 (209

15:55

Κατά Μάρκον ιδ΄ 32-42 (896

44:31

Προς Θεσσαλονικείς Β' β'10-1

34:09

Κατά Λουκάν ιζ’ 11 (923)

53:51

Γένεσις λθ’ 1-23 (39)

49:03

Δανιήλ γ'1 (787)

45:08

Πράξεις ις'6 (978)

46:09

Κατά Λουκάν ις'1-13 (921)

49:17

Γένεσις ια’ 1-9 (9)

47:05

Πράξεις θ'1-19 (969)

40:19

Γένεσις γ'1 (3)

46:33

Προς Θεσσαλονικείς Β' α'6 (1

51:08

Ημέρα Αγίου Πνεύματος

09:29

Μήνυμα Ευαγγελίου

41:09

Κήρυγμα Ευαγγελίου

50:51

Προς Θεσσαλονικείς Β' α'3 (1

45:20

Κατά Λουκάν ι'25 (914)

45:41

Κατά Ιωάννην ιβ'1 (949)

41:54

Κατά Λουκάν ιγ’ 6 (919)

33:40

Κατά Μάρκον ζ΄ 1-23 (886)

 
arrow_drop_up