Γλυφάδα

19:17

Χωρίο: Κατά Ιωάννην κ'11 (958)

39:17

Πράξεις γ'41 (962)

42:30

Χρονικών Β΄ λδ' 1 449

21:49

Κατα Ιωάννην γ ' 16 936

48:03

Προς Θεσσαλονικείς Α' κεφ. α'

41:05

Κατά Ιωάννην κα ' 1 (958)

22:38

Ρούθ α'1 260

30:50

Κατά Ιωάννην δ'1 937

22:48

Ησαΐας κς' 23 638

37:04

Κατά Λουκάν η' 40 911

54:05

Κατά Λουκάν κεφ ις 15

55:00

Κατα Μάρκον ιδ 11 896

45:46

Κατα Μάρκον ια'11 892

1:30:26

14η Εκπομπή : ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ || Η

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος , Μπάμπης Φραδέλος
 • Γλυφάδα

 • 17 Apr 2020
1:28:41

13η Εκπομπή : ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος , Μπάμπης Φραδέλος
 • Γλυφάδα

 • 15 Apr 2020
1:26:14

12η Εκπομπή : ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος , Μπάμπης Φραδέλος
 • Γλυφάδα

 • 13 Apr 2020
31:46

Κατα Μάρκον ια'1 892

1:30:53

11η Εκπομπή : ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος , Μπάμπης Φραδέλος
 • Γλυφάδα

 • 10 Apr 2020
1:28:52

10η Εκπομπή : ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος , Μπάμπης Φραδέλος
 • Γλυφάδα

 • 08 Apr 2020
1:28:14

9η Εκπομπή : ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος , Μπάμπης Φραδέλος
 • Γλυφάδα

 • 06 Apr 2020
38:20

Αριθμοί ιγ' 17 144

03:12

Σκέψου Σήμερα

1:27:52

8η Εκπομπή : ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος , Μπάμπης Φραδέλος
 • Γλυφάδα

 • 03 Apr 2020
1:30:36

7η Εκπομπή : ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος , Μπάμπης Φραδέλος
 • Γλυφάδα

 • 01 Apr 2020
1:27:18

6η Εκπομπή : ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος , Μπάμπης Φραδέλος
 • Γλυφάδα

 • 30 Mar 2020
38:25

Πράξεις δ'12 963

1:35:59

5η Εκπομπή : ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος , Μπάμπης Φραδέλος
 • Γλυφάδα

 • 27 Mar 2020
1:34:27

4η Εκπομπή : ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ

 • Ανδρέας Ντεντόπουλος , Μπάμπης Φραδέλος
 • Γλυφάδα

 • 25 Mar 2020
 
arrow_drop_up