Γλυφάδα

30:27

Είσαι σφραγίδα για τον Θεό, Αγ

31:34

Δεν εκτίμησε το ιμάτιο,το δακτ

48:04

Χρονικών Β' κ'1-30 (434)

48:06

Αποκάλυψις Ιωάννου, β'12-17,

51:35

Προς Γαλάτας, δ'22 & ε'6,

15:12

Προς Εφεσίους γ'14-21 (103

29:54

Κατά Λουκάν ιζ'11-19 (923)

42:00

Μάθημα 3ο Αποκάλυψις Ιωάννου

19:54

Κατά Μάρκον ι'46-52 (891-2)

26:45

Βασιλέων Β΄ κβ'1-20 (384)

57:10

Πράξεις, ιδ'1-28, 976, Ο πνευ

44:30

Κατά Ματθαίον κς'30-35 (87

57:44

Αποκάλυψις Ιωάννου, α'13-20,

42:05

Προς Εβραίους, ιβ'1-17, 10

48:41

Ιεζεκιήλ, λζ'1-14, 770-1,

42:18

Κατά Λουκάν, η΄40-56, 911,

51:01

Αποκάλυψις Ιωάννου α'1-3 (

45:01

Κατα Λουκάν, η'19-25, 910-1

45:46

Των Χρονικών Β', ιδ'1, 430

35:56

Κριταί ς'11-24 (241)

51:50

Ιακώβου, ε'7-20, 1072, Ανδ

35:29

Αποκάλυψις, κβ'6, 1101, Μηνύμα

  • Αλέξης Δημόπουλος, Κώστας Βότσαρης, Βασίλης Ντεντόπουλος
  • Γλυφάδα

  • 24 Oct 2022
41:54

Βασιλέων Β' ς'24-31 (365)

43:35

Προς Τιμόθεον Β', γ'1 - δ'5, 1

55:43

Μαλαχίας α'1-5, 841-2, Γιώρ

30:25

Πράξεις, ιβ'1-17, 973-4, Το κα

45:22

Ησαΐας ξ'1-12 (665)Τι κυβε

45:26

Προς Εφεσίους ς'10-20 (103

 
arrow_drop_up