/ Μυτιλήνη

Μυτιλήνη

43:53

Κατα Ματθαίον η' 23-27

40:26

Κατα Λουκάν θ' 23 & κγ' 13-26

Προς Φιλιππησίους α' 1-11

45:50
42:09

Κατά Ιωάννη ιη' 36-38

Α' Σαμουήλ ις' 7

39:23

Ιωάννου Α' α' 1-10 & β' 1-29

58:15

Δευτερονόμιον λα' 9-13 & Νεεμία η' 1-18

45:13

Πέτρου Α’ α 3-12 & Κατά Ιωάννη ε’ 1

 • Βαγγέλης Κουφοδόντης & Παναγιώτης Πλατογιάννης
 • Μυτιλήνη

 • 20 Μαρτίου 2024

Κατα Ματθαίον κς' 69-75

47:31

Προς Εβραίους δ' 11-16

39:50

Κατα Μαρκον ε' 1-20

 • 'Αγγελος Κώσταλος
 • Μυτιλήνη

 • 24 Φεβρουαρίου 2024

Ιωνάς

31:13

Κατα Μάρκον δ' 1-2 - 35-41

 • 'Αγγελος Κώσταλος
 • Μυτιλήνη

 • 07 Φεβρουαρίου 2024

Μηνύματα αδερφών από την Πετρούπολη

 • Διάφοροι ομιλητές
 • Μυτιλήνη

 • 03 Φεβρουαρίου 2024

Κατα Ματθαίον ε' 1-12

Μαλαχίας δ' 5 & Κατά Λουκάν α' 11-15, γ' 3-20

32:07

Κατα Λουκάν α' 26-38

55:04

Πράξεις Των Αποστόλων α' 1-15

43:02

Β Τιμόθεο γ' 8 & Κατά Λουκάν ιζ' 7-10

 • Δημήτρης Γιαχνίσης & 'Αγγελος Κώσταλος
 • Μυτιλήνη

 • 09 Δεκεμβρίου 2023
35:23

Ιώβ α' 1-22

 • Ιωάννης Πλατογιάννης
 • Μυτιλήνη

 • 06 Δεκεμβρίου 2023

Κατα Ματθαίον κ' 1-16

Κατα Ιωάννην ιζ' 1-26

Ψαλμός οζ' 1-14 & Κατά Ματθαίον ια' 1-15

 • Άγγελος Διαμαντίδης
 • Μυτιλήνη

 • 29 Οκτωβρίου 2023
36:49

Κατά Ιωάννην β' 1-11

Ησαΐας ιβ' 2-6 & Κατά Λουκάν ιγ' 23-30

 • Άγγελος Διαμαντίδης
 • Μυτιλήνη

 • 22 Οκτωβρίου 2023
56:42

Κατα Ματθαίον κε' 1-13

47:33

Πράξεις Των Αποστόλων ιδ' 19-22

arrow_drop_up