/ Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρειας

40:28

Ιωνάς α΄ 1-16

53:51

Μηνύματα αδελφών

34:37

Γένεσις ιγ΄ 5

50:28

Ματθαίος α΄ 18-25

48:00

Ιακώβου α΄ 1-27

41:37

Γένεσις κη΄ 10-22

1:01:34

Κορινθίους Α ιδ΄ 1-40

31:53

Πράξεις Αποστόλων γ΄ 1-16

46:30

Ιωάννης ια΄ 1-46

35:56

Εβραίους ιβ' 14 |

30:35

Ιωάννης ιζ΄ 1-24

43:58

Μηνύματα αδελφών

49:26

Ψαλμός ρμδ΄ 1-15

45:13

θεσσαλονικείς Α ε΄ 1-28

39:55

Ιερεμίας α΄ 4-19

41:19

Τιμόθεον Α γ΄ 14-16

48:35

Εφεσίους ε΄ 1-4

53:49

Αποκάλυψη γ΄ 7-13 κβ΄ 6-20

  • Νίκος Κλιάνης - Θεοφάνης Σχοινόπουλος
  • Αλεξάνδρειας

  • 23 Φεβρουαρίου 2023
46:15

Εβραίους ς΄ 13-20

40:18

Κορινθίους Β δ΄ 3-6

43:06

Ματθαίος κε΄ 1-13

39:22

Δευτερονόμιο η΄ 1-9

46:58

πράξεις αποστόλων α΄ 1-11

41:33

Τιμόθεον Α β΄ 1-12

52:38

Ησαίας δ΄ 2-6

1:00:45

Μηνύματα αδελφών

  • Επισκέπτες από Γιαννιτσά και Ελβετία
  • Αλεξάνδρειας

  • 29 Δεκεμβρίου 2022
37:00

Ματθαίος α΄ 18-25

38:27

Ιωάννης ιδ΄ 1-15 μερος β

arrow_drop_up