/ Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρειας

35:54

Γένεση δ΄ 1-15

31:14

Μηνύματα αδελφών

46:42

Ματθαίος ιδ΄

34:23

Ιωάννου Α β΄ 1-29

41:20

Βασιλέων β΄ ς΄1-23

40:44

Τιμοθέου Α΄ β΄ 1-11

25:47

Ιεζεκιήλ ιζ΄ 1-12

47:23

Μηνύματα αδελφών

45:58

Εβραίους δ' 14-16 ε΄ 1-14

51:22

Ιακώβου α΄ 1-27

19:55

Μηνύματα αδελφών

48:59

Μηνύματα αδελφών

46:27

Ημέρα νηστείας

31:46

Ημέρα νηστείας

51:24

Φιλιππησίους β΄ 1-30

48:24

Κορινθίους Α α΄ 1-31

33:18

Ματθαίος γ΄ 1-12

45:58

Μηνύματα αδελφών

 • Γιώργος Βασιλειάδης Θεοφάνης Σχοινόπουλος
 • Αλεξάνδρειας

 • 24 Σεπτεμβρίου 2023
42:21

Εβραίους β' 1-4

46:58

Ρωμαίους ιβ΄ 1-21

25:38

Ιωάννης η΄ 1-11

43:44

Το ταξίδι του Ιακώβ

1:08:01

Μηνύματα αδελφών

 • Διάφοροι ομιλητές εκκλησία Μεγαλόπολης
 • Αλεξάνδρειας

 • 03 Σεπτεμβρίου 2023
49:07

Μηνύματα αδελφών

 • Γιώργος Βασιλειάδης Θεοφάνης Σχοινόπουλος
 • Αλεξάνδρειας

 • 27 Αυγούστου 2023
46:00

Γαλάτας ε΄ 1-15

48:03

Λουκάς θ΄ 57-62 ι΄ 1-20

54:13

Μηνύματα αδελφών

 • Γιώργος Βασιλειάδης Θεοφάνης Σχοινόπουλος
 • Αλεξάνδρειας

 • 23 Ιουλίου 2023
arrow_drop_up