Αλεξάνδρειας

31:53

Ιησούς Ναύη α 1-9-Ιωάννης ιε 1

53:10

Ομολογία πίστεως

1:04:29

Μηνήματα

45:15

Λουκάς ιζ 11-18

49:05

Ομολογία πίστεως

55:56
43:08

Μάρκος ι 1-12

46:58

Εβραίους θ 20

35:20

Ματθαίος ιγ 10-12

42:18

Πράξεις Αποστόλων

37:39

Λουκάς ιη 9-17

46:22

Μάρκος ε 21-43

31:20

Ησαίας λε 1-10

35:47

Λουκάς ιθ 1-10

50:35

Ματθαίος ιη 1-3

34:20

Εβραίους ια 1-3

46:40

Κριταί ζ

57:17

Κορινθίους Α ιγ 1-13

46:54

Ιακώβου ε 13-16

36:52

Ησαίας νε 1-7

48:26

Ιακώβου β 1-13

53:13

Γένεσις δ

 
arrow_drop_up