/ Παλαιό Φάληρο

Παλαιό Φάληρο

43:12

κατά Ματθαίον ζ' 1-29 & η’ 1-3

19:57

Ψαλμοί ριθ' 33-40

20:05

κατά Ματθαίον κε' 1-13

46:42

κατά Λουκάν ιζ' 20-37 & ιη' 1-30

41:30

κατά Λουκάν ιζ' 20-37

39:23

Χρονικών Β' κ' 1-4 & 13-26

34:38

κατά Ιωάννην ε' 1-18

36:17

Γένεση α' 26-27

38:10

κατά Ματθαίον κε' 1-30

45:42

Πέτρου Α' δ' 1-11

38:26

Αποκάλυψις κα' 1-7

36:05

προς Κορινθίους Α' ιγ' 1-13

43:39

κατά Μάρκον η' 34-38

41:18

προς Κορινθίους Β' δ' 13-18 & ε' 1-5

41:02

κατά Λουκάν β' 39-52

40:40

επιστολή Ιακώβου δ' 1-10

40:12

κατά Ιωάννην ε' 1-9

arrow_drop_up